Dňa 6 augusta 2015 sme spustili blog, ktorý vytvoriť  priestor pre diskusiu a postrehy.  Pre nás, ktorí sme myšlienku Barborskej cesty rozvinuli do súčasného stavu, budú Vaše názory impulzom pre sústavné vylepšovanie podmienok. Veríme, že tento blog bude nástrojom zdokonaľovania našej práce a súčasne zdrojom informácií pre priaznivcov Barborskej cesty.

Očakávame podnety, nápady, chválu i kritiku – všetko prosíme slušne a kultivovane. Administrátor tohto blogu si vyhradzuje právo hanlivé, urážlivé, či neslušné príspevky upraviť alebo celkom stiahnuť. Veríme, že to nebude potrebné.