V stredu 21. júna 2017 sa na Mestskom úrade vo Zvolene uskutočnil 4. snem nášho občianskeho združenia Banský región – Terra Montanae.

Stretli sme sa s našimi členmi,  priaznivcami a podporovateľmi. Zbilancovali sme činnosť OZ BR-TM od minulého snemu po jún 2017 a hovorili sme aj o budúcich aktivitách, ktoré pripravujeme. Zvolil sme nových členov do predsednictva OZ. Od rakúskch turistov sme dostali mail, v ktorom nám napísali svoje postrehy, dojmy a zážitky z Barborskej cesty, ktorú prešli na konci mája. S prítomnými sme sa podelili o tieto ich skúsenosti a prečítali sme mail.