4.-5. marca 2016 sme prezentovali Barborskú cestu na veľtrhu cestovného ruchu Dovolená, region, koupelnictví.
Záujemcom o turistiku a putovanie sme predstavili trasu BC, jej symboly, bedeker, systém zbierania pečiatok a ďalšie informácie, ktoré sa týkali Barborskej cesty.
Z tých návštevníkov veľtrhu, čo sa zastavili pri našom pulte prejavila väčšina z nich záujem o absolvovanie trasy, prípadne niektorej etapy na BC už v prázdninových mesiacoch (júl-august).

Z veľtrhu máme veľmi dobrý dojem, nadviazali sme nové kontakty a stretli sme profesionálov, ktorí sa venujú turizmu už niekoľko rokov.

Tiež nás teší, že sme mali so sebou aj propagačné materiály mesta B. Bystrica a OOCR Stredné Slovensko, čím sme propagovali lokality v meste B. Bystrica a jeho okolí, ako aj subjekty združené v OOCR Stredné Slovensko. Záujemcom o návštevu a pobyt v B. Bystrici a jej regióne sme podali bližšie informácie.
Ďakujeme Mestu Banská Bystrica a OOCR Stredné Slovensko, že v spolupráci s nimi sme mohli mať účasť na tomto veľtrhu.