z vydavateľstva freytag&berndt
(www.frytagberndt.com; freytag&berndt Artaria KG, 1230 Vienna, Austria)

Na strane 46 sa môžu už aj nemecky hovoriaci turisti a pútnici dočítať o „Barborskej ceste“.
Preklad textu:

“Barborská cesta/Barbaraweg” na Slovensku.
Ide o putovanie 190 km prekrásnou krajinou, stále znovu prerušovanou banskými mestami s bohatou históriou a mnohými znakmi uzemnenej spirituality. Cesta je pomenovaná podľa svätej Barbory – patrónky baníkov. V tejto oblasti ľudia po stáročia nachádzali zlato, striebro, meď a iné kovy. Na trase sa nachádzajú nádherné mestá ako Banská Bystrica/Neusohl, Kremnica/Kremnitz alebo Banská Štiavnica/Schemnitz. Údiv a radosť vyvoláva kruhový výhľad z geografického stredu Európy. Potom Kahule/Blaufus, kúpeľ v kúpeľnom meste Sklené Teplice/Glashütte alebo jedno z najdôležitejších pútnických miest v Starých Horách.
Presný priebeh trasy viacdenného putovania:
Banská Bystrica – Špania Dolina – Staré Hory – Skalka – Krahule/Blaufuss – Kremnica/Kremnitz – Sklené Teplice/Glashűtte – Banská Štiavnica/Schemnitz – Zvolen/Altshol – Hronsek – Banská Bystrica.

“Barborská cesta/Barbaraweg” in der Slowakei.
190 km durch wunderbare Landschaften pilgern, immer wieder unterbrochen durch Bergbaustädte mit reich Geschichte und vielen Zeichen geerdeter Spiritualität. Die Heilige Barbara, Patron der Bergarbeiter hat dem Weg den Namen gegeben. In dieser Gegend haben die Menschen jahrhundertelang nach Gold, Silber, Kupfer und andern Edelmetallen gegraben. Wunderbare Städte wie Banská Bystrica/Neuschol, Kremnica/Kremnitz oder Banská Štiavnica/Schemnitz liegen am Weg. Ein Rundumblick vom geografischen Mittelpunkt Europas. Krahule/Blaufuss, ein Bad im Thermalort Sklené Teplice/Glashűtte oder einer der wichtigsten slowakischen Wallfahrtsorte in Staré Hory lassen Staunen und Freude aufkommen.
Genauer Wegverlauf des mehrtägigen Rundwanderweges:
Banská Bystrica – Špania Dolina – Staré Hory – Skalka – Krahule/Blaufuss – Kremnica/Kremnitz – Sklené Teplice/Glashűtte – Banská Štiavnica/Schemnitz – Zvolen/Altshol – Hronsek – Banská Bystrica.