Fakulta stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre usporiadala dňa 9.11.2016 medzinárodnú vedeckú konferenciu s názvom „Svätojakubská cesta v umení a cestovnom ruchu“.

konferencia-nitra1Na tejto konferencii bola aj Barborská cesta prostredníctvom aktívnej účasti s príspevkom: „BARBORSKÁ CESTA – NOVÁ (NIELEN) TURISTICKÁ TRASA“, ktorý odprezentovala Oľga Slobodníková. Prítomný bol aj autor Barborskej cesty Juraj Slašťan.

Konferenciu otvoril veľvyslanec Španielskeho kráľovstva J.E. Félix Valdés Valentín-Gumazo. Potom odzneli príspevky odborníkov na umenie a popoludní nasledovala sekcia venovaná cestovnému ruchu. V tejto sekcii bola zaradená aj Barborská cesta.

Naša prezentácia vzbudila svojím obsahom, fotografiami a doplňujúcim komentárom k jednotlivým slajdom  záujem v publiku, kde boli rakúski, švajčiarski, maďarskí, poľskí, českí a slovenskí odborníci, vedeckí pracovníci a organizátori rôznych pútnických a poznávacích ciest z jednotlivých regiónov Európy, ako aj pracovníci zo SACR, z oddelení cestovného ruchu, z akademického, privátneho, verejného a neziskového sektoru a študenti.

Barborská cesta bola pre mnohých prítomných obohatením, pretože sa dozvedeli nielen informácie o novej trase na strednom Slovensku, ale aj reálne skúsenosti realizačného tímu s budovaním tejto zaujímavej a výnimočnej cesty. Diskutovali aj zahraniční účastníci a dokonca po vymedzenom čase na diskusiu, prichádzali za nami viacerí ľudia z publika a pýtali sa nás na detailnejšie informácie. Zastavili sa aj ľudia, čo nám vyjadrili uznanie, obdiv, a podporu.

Pre viacerých prítomných sa stala Barborská cesta zaujímavou a už počas diskusie hľadali na svojich smartfónoch ešte ďalšie informácie o BC. Veľkým potešením pre nás bolo, keď za nami prišla pani z publika a POĎAKOVALA sa nám i všetkým ľuďom, čo pracujeme na Barborskej ceste za to, že takáto trasa na Slovensku vznikla a existuje.