BARBORSKÚ CESTU A LIONS CLUBS SPÁJAJÚ TRI PILIERE….

…šľachetnosť, dobrovoľníctvo a pomoc ľuďom, ktorí ju potrebujú.

V nedeľu sa na Španej Doline stretla Barborská cesta s členmi z viacerých Lions Clubov zo Slovenska a z Českej republiky.

Všetkých privítal Milan Vigaš za Lions Club Banská Bystrica.
Po oboznámení sa so vznikom a významom Historickej školy J. Mistríka sme vizuálne predstavili Barborskú cestu a hovoreným slovom sme doplnili ďalšie informácie. Myšlienka, realizácia, predstavenie i odozvy zo Slovenska i zo zahraničia na Barborskú cestu prítomných veľmi zaujali a vyjadrili aj odhodlanie vydať sa na Barborskú cestu a to už toto leto (niektorí priamo z Prahy).

Po ukončení prezentácie dostali prítomní propagačné materiály podnecujúce ďalšiu návštevu Banskej Bystrice a jej okolia od našich partnerov a podporovateľov: z OOCR Stredné Slovensko, z Mesta Banská Bystrica (z Informačného centra) a pridali sme aj my darček za Barborskú cestu. Našim partnerom ďakujeme a sme radi, že sme mohli ešte viac prezentovať a spropagovať pozoruhodné miesta nášho regiónu.

Ešte pred obedom „Lionisti“ absolvovali návštevu v Múzeu medi, Kostola Premenenia Pána, Múzeum čipky a po obede si pochutnali na vynikajúcej torte v tvare Špaňodolinskej štôlne, ktorú sme im ponúkli. Pred Cisárskou štôlňou si hostia vypočuli nádherné piesne od Baníckeho spevokolu HALIAR zo Starých Hôr a potom do štôlne vstúpili.

BC3 BC2 BC1