SACRDňa 4. mája 2015 zverejnila Slovenská agentúra cestovného ruchu (SACR) na svojej oficiálnej www stránke informáciu o projekte “Barborská cesta” Navštívte www stránku SACR ….