Od dnešného dňa propaguje Barborskú cestu aj nákupný portál Dobromat.

“Sme radi, že prostredníctvom Dobromatu je možné dozvedieť sa o Barborskej ceste, že Dobromat podporí Barborskú cestu, resp. naše O.Z. Banský región-Terra Montanae a my = OZ BR-TM môžeme Dobromat prezentovať na našej FB stránke

Dobromat

FB-dobromat