Občianske združenie Banský Región – Terra Montanae bolo založené 19. marca 2014 so sídlom v Kremnici.

Obsah tejto stránky pripravujeme

“DEDIČSTVO NAŠICH OTCOV ZACHOVAJ NÁM PANE.”

Občianske združenie Banský Región – Terra Montanae  (OZ BR-TM) je organizáciou, ktorej cieľom je rozvoj cestovného ruchu na území bývalých významných stredoslovenských banských miest. Snahou tohto združenia je propagovať toto územie pod spoločnou značkou a jednotnou identitou, ktorá charakterizuje toto významné územie.

V r. 2013-2015 aktívni členovia OZ BR-TM vytvorili poznávaciu trasu BARBORSKÁ CESTA. Ňou spojili najvýznamnejšie hodnoty baníctva a pozoruhodné miesta kultúrneho, historického, prírodného a religiózneho vývoja regiónu.

Členovia realizačného tímu:

  • Ing. Juraj Slašťan
  • Ing. Zuzana Nagyová (pracovala do dec. 2015)
  • Ing. Dana Drábiková
  • RNDr. Mgr. Oľga Slobodníková, PhD.
  • Branislav Stančík
  • Roman Neradný
  • Ing. Jaroslav Piroh, PhD.
  • Ing. Jaroslav Stehlík
  • Ivan Čillík (fotograf)