Popis trasy Banská Bystrica – Staré Hory

mapka 1

dĺžka trasy stúpanie Ʃ klesanie Ʃ max sklon+ max sklon- najvyšší bod najnižší bod
21,8 km 917 m 805 m 29,4 % -30,0 % 922 m 348 m

 

1

Z východiskového bodu (Kostol Nanebovzatia Panny Márie) vedie trasa Barborskej cesty cez Nám. SNP a Lazovnú ulicu do Medeného Hámra. Odtiaľ pokračujeme popri potoku Bystrica do mestskej časti Jakub, ku Kostolu sv. Jakuba (48.834046°, 19.112532°). Za posledným domom sa napojíme na lesnú cestu, ktorá nás dovedie k V. zastaveniu krížovej cesty, s názvom Arcizíbeľ (48.781600°,19.118796°). Z lesa sa dostaneme na asfaltovú cestu smerujúcu do Španej Doliny. Od Kostola premenenia Pána v Španej Doline stúpame k šachte Ludovika a odtiaľ pokračujeme lesnou cestou bez výrazného stúpania a klesania do sedla Dolný Šturec (920 m) a do doliny Richtárová až na Staré Hory.

Cyklistická trasa Barborskej cesty kopíruje turistickú (pešiu) trasu Barborskej cesty.
Banská Bystrica, Kostol Nanebovzatia Panny Márie (48.737138°, 19.146576°) , mapa

Jméno: _MG_0992_10-07-09

Staré Hory, Kostol Navštívenia Panny Márie – Bazilika Minor (48.833988°, 19.112699°), mapa

1-2 StareHory3

Jméno: _MG_0960_10-07-09

Barbakan - mestský hrad

Jméno: DPP_0195_09-08-14_5544

Banská Bystrica - Námestie SNP

MedenyHamor

Banská Bystrica - Medený Hámor

Jméno: DPP_0329

Špania Dolina - centrum

Jméno: DPP_11-08-11_0001

Špania Dolina - Kostol Premenenia Pána

Jméno: DPP_0327_09-05-05_5814

Špania Dolina - kaplnka Božieho hrobu

Hálòa

Špania Dolina - haldy

1-2 StareHory3

Staré Hory - Bazilika Navštívenia Panny Márie
(Bazlika Minor)

Zastavenie na trase

Ubytovanie na trase

Na ubytovanie, stravovanie a doplnenie zásob počas púte odporúčame tieto ubytovacie a stravovacie zariadenia.