Popis trasy Staré Hory – Skalka

mapka2

dĺžka trasy stúpanie Ʃ klesanie Ʃ max sklon+ max sklon- najvyšší bod najnižší bod
26,9 km * 1675 m -959 m 37, % -29,6 % 1219 m 418 m

* v trase je započítaná aj odbočka na Piesky (2 x 0,4 km)

 

2

Od Studničky prejdeme na lesnú cestu označenú aj modrou turistickou značkou, až prídeme do bývalej osady Piesky. Odtiaľ sa miernym klesaním po lesnej ceste dostaneme do mestskej časti Uľanka. Žltá značka nás zavedie na vyznačený priechod pre chodcov na ceste E77, potom popri domoch až k železničnej vlečke papierenského závodu SHP v Harmanci. Ideme k jeho bráne a odtiaľ po ceste smerujeme do Harmanca po asfaltovom chodníku až po odbočku vľavo do Doliny Cenovo. Touto úzkou dolinou (označenou žltou turistickou značkou) vedie asfaltová cesta, ktorá nás dovedie do obce Kordíky. Odtiaľto pokračujeme po zelenej značke miernym klesaním po lesnom chodníku k Chate nad Tajovom (770 m). Trasa naďalej kopíruje zelenú značku, ktorá nás dovedie k bodu Tichá (875 m). Tu sa napojíme na žltú značku a strmo stúpame do sedla Tunel (1150 m) v Kremnických vrchoch. Prejdeme cez vybudovaný Gergelyho tunel a zabočíme vľavo. Pokračujeme po lesnej ceste, je pomenovaná aj ako “Zlatá cesta”, označená červenou turistickou značkou a dovedie nás na Skalku (1220 m) – najvyšší bod Barborskej cesty. Na Skalku je možné ísť aj trasou po hrebeni po červenej značke a značkách Barborskej cesty, ktoré vedú ponad Gergelyho tunel, hrebeňom až na Skalku

Cyklotrasa zo Starých Hôr až po lokalitu Tichá kopíruje turistickú (pešiu) trasu Barborskej cesty. Na križovatke chodníkov v lokalite Tichá je potrebné na bicykli odbočiť vľavo a napojiť sa na zelenú turistickú značku. Cykloznačka Barborskej cesty (a zelená turistická značka) nás dovedú k Chate nad Králikmi. Odtiaľ je cyklotrasa Barborskej cesty vyznačená (po bežkárskej trase) k lokalite Zlatá studňa a potom kopíruje červenú značku do Bystrického sedla a odtiaľ (po modrej) na Skalku (1220 m n. m.).

Staré Hory, Bazilika Navštívenia Panny Márie (48.434012°, 19,112313°), mapa

slider 1-2 StareHory3

Skalka, penzión Guldiner (48.740078°, 18.990836°), mapa

ubytovanie Guldiner

1-2 StareHory3

Staré Hory - Bazilika navštívenia Panny Márie
(Bazilika Minor)

zast7 Harmanec

Harmanec - pohľad na obec

Jméno: DPP_2614

Gergelyho tunel

slider 2 Guldiner

Skalka - penzión "Guldiner"

Jméno: Skalka-hrebene

Skalka - hrebene hôr

Zastavenie na trase

Ubytovanie na trase

Na ubytovanie, stravovanie a doplnenie zásob počas púte odporúčame tieto ubytovacie a stravovacie zariadenia.