Popis trasy Kremnica – Sklené Teplice

mapa4

Názov: DPP_12-10-11_IMG_9606_hdr

Kremnica - mincovňa

Slide background

Kremnica - pohľad z veže

Slide background

Kremnica - centrum

Slide background

Stará Kremnička - vetracia šachta

4 Sasovsky hrad

Šášovský hrad

Slide background

Šášov - pohľad na obec

Slide background

Sklené Teplice - pohľad na obec

Jméno: IMG_2043

Sklené Teplice - centrum

Slide background

Sklené Teplice - centrum

dĺžka trasy stúpanie Ʃ klesanie Ʃ max sklon+ max sklon- najvyšší bod najnižší bod
28,3 km 1088 m -1294 m 35,2 % -41,0 % 660 m 249 m0

 

4

Opis trasy: mierne náročná až náročná.

Trasa vedie z mesta Kremnica smerom do obce Lúčky, no asi po 100 metroch za poslednými domami odbočíme doľava smerom k penziónu Stefanshof. Púť pokračuje smerom na juh cez tzv. Galandov majer do obce Horná Ves. Odtiaľ pokračujeme po vyznačenej miestnej trase (modrá značka) po bod s názvom “Pod Kopernicou” (48°39’40.40″S, 18°53’23.20″V). Trasa Barborskej cesty od tohto bodu (Pod Kopernicou) kopíruje žlto značenú miestnu trasu, ktorá vedie do obce Bartošova Lehôtka. Z tejto obce môžu turisti ísť autobusom (i pešo) do obce Stará Kremnička. Pokračovaním smerom na juh cez kamenné bralo  zvané Skalka zídeme k toku rieky Hron. Popod diaľničnú križovatku sa po miestnej ceste dostaneme do dediny Šášovské Podhradie. Odtiaľ trasa BC kopíruje turistický chodník značený zelenou farbou, ktorý vedie priamo na hrad Šášov. Z hradu sa vrátime na asfaltovú cestu do dediny, prejdeme obcou až sa dostaneme do doliny Istebného potoka. Trasa BC vedie (po modrej značke) k horárskej chate, pri ktorej odbočíme doprava na lesnú cestu a vystúpime na majer „Konice.“  Pri kríži (48°32’43,9″ S; 18°53’48” V)  vedľa lipy je lavička na oddych.  Z „Koníc“ smerom na juh (po žltej turistickej značke) budeme pokračovať po hrebeni.  Cez lokalitu Horný salaš sa spustíme do kúpeľnej obce Sklené Teplice.

Upozornenie

V bedekri je v tejto etape uvedený opis trasy Barborskej cesty, ktorá kopíruje vyznačené miestne turistické trasy a tie tak spájajú lokality Slobodné – Dolnú Klapu – Čierťažík – Dubník – Kotlište až do obce Stará Kremnička. Keďže v súčasnosti v týchto lokalitách prebieha ťažba bentonitu a ťažba spojená s obhospodarovaním lesa, túto pôvodnú trasu Barborskej cesty sme odklonili do Bartošovej Lehôtky a odtiaľ do obce Stará Kremnička, pričom vyššie je uvedený opis odklonenej trasy BC.

Z Kremnice je cyklotrasa Barborskej cesty totožná s turistickou trasou Barborskej cesty. Vedie okolo penziónu Stefanshof a pokračuje cestou na “Galandov Majer” až do Hornej Vsi. Na konci Hornej Vsi sa cyklotrasa napojí na štátnu cestu 1. triedy č. 65. Po nej sa dostaneme do obce Stará Kremnička, cez ktorú prejdeme. Na konci obce sa znovu napojíme na štátnu cestu č. 65 a pokračujeme po nej (ponad rýchlostnú cestu R1) až ku križovatke, na ktorej odbočíme doľava na Šášovské Podhradie. V Šášovskom Podhradí sa cyklotrasa napojí na turistickú trasu Barborskej cesty, ktorá nás dovedie až do Sklených Teplíc.

Kremnica, mincovňa( 48.705011°, 18.916471°), mapa
Názov: DPP_12-10-11_IMG_9606_hdr
Kúpele Sklené Teplice ( 48.528017°,  18.862993°), mapa
Jméno: IMG_2042

V bedekri je v tejto etape uvedený opis trasy Barborskej cesty, ktorá kopíruje vyznačené miestne turistické trasy a tie tak spájajú lokality Slobodné – Dolnú Klapu – Čierťažík – Dubník – Kotlište až do obce Stará Kremnička. Keďže v súčasnosti v týchto lokalitách prebieha ťažba bentonitu a ťažba spojená s obhospodarovaním lesa, túto pôvodnú trasu Barborskej cesty sme odklonili do Bartošovej Lehôtky a odtiaľ do obce Stará Kremnička, pričom vyššie je uvedený opis odklonenej trasy BC

V Sklených Teliciach odporúčame kúpeľ v “parenici”, t.j. v jaskynnom kúpeli, v ktorom má liečivá voda 42°C.

Zastavenie na trase

Ubytovanie na trase

Ubytovanie na trase

Na ubytovanie, stravovanie a doplnenie zásob počas púte odporúčame tieto ubytovacie a stravovacie zariadenia.