Vydaj sa s nami na cestu … !

Počas deviatich dní putovania sa ocitneš na vrcholkoch nádherných hôr, ale objavíš aj krásu hlbokých dolín. Budeš prechádzať krajinou nedotknutou ale aj po stáročia formovanou generáciami našich predkov. Cesta hore a dole je ako sám život. Vyber sa na cestu spoznávať prírodu, mestá, pamiatky a ľudí, ale popri tom najlepšie spoznáš sám seba. Kráčaj za poznaním …


9 etáp Barborskej cesty

Barborskú cestu tvorí okruh s dĺžkou 183 km. Môžete ju prejsť pešo alebo na bicykli. Je rozdelená na 9 samostatných etáp, ktoré začínajú a končia v miestach, kde je možnosť prenocovať, oddýchnuť si, načerpať nové sily alebo si pochutnať na špecialitách tradičnej domácej kuchyne.

Trasa začína v Banskej Bystrici, v Kaplnke sv. Barbory, ktorá je v Kostole Nanebovzatia Panny Márie. Potom prechádza zaujímavými mestami, obcami a lokalitami ako sú: Banská Bystrica, Medený Hámor, Špania Dolina, Staré Hory, Piesky, Koliba u sv. Krištofa, Harmanec, Kordíky, Gergelyho tunel, Skalka, Krahule, Kremnické Bane, geografický stred Európy, Kremnica, Šášovské Podhradie, Sklené Teplice, Repište, Banská Štiavnica, Svätý Anton, Banský Studenec, Dubové, Bacúrov, Ostrá Lúka, Pustý hrad, Zvolen, Sliač, Sampor, Hronsek, Vartovka a urpínska Kalvária v Banskej Bystrici.

Cyklotrasa Barborskej cesty

Cyklotrasa Barborskej cesty približne na 85% kopíruje turistickú (pešiu) trasu Barborskej cesty. Je zjazdná iba na horskom bicykli. Vedie po lesných nespevnených cestách a chodníkoch v horskom, pahorkatinovom a lúčnom teréne, ako aj po asfaltových cestách.

1. etapa

B.Bystrica - Staré Hory
mapa1

2. etapa

Staré Hory - Skalka
mapa2

3. etapa

Skalka - Kremnica
mapa3

4. etapa

Kremnica - Sklené Teplice
mapa4

5. etapa

Sklené Teplice - B.Štiavnica
mapa5

6. etapa

B. Štiavnica - Bacúrov
mapa6

7. etapa

Bacúrov - Zvolen
mapa7

8. etapa

Zvolen - Hronsek

9. etapa

Hronsek - B.Bystrica

mapa1

29 zastavení

Na trase je 29 zastavení, je to presne toľko, koľko rokov sa dožila sv. Barbora a presne 29 gombíkov má aj banícka uniforma. Zastavenia predstavujú pozoruhodné miesta, ktoré sú z hľadiska baníckych, historických, prírodných, religióznych, kultúrnych a technických hodnôt významné a stojí za to, zastaviť sa pri nich.

Ubytovanie na trase