Milí turisti, cykloturisti a pútnici na Barborskej ceste,

od 10. júna 2017 budete mať možnosť zapojiť sa do fotosúťaže s názvom „Barborská cesta na fotografiách 2017“.

Táto súťaž sa týka vašich zážitkov, spomienok a momentov, ktoré zaznamenávate počas putovania po Barborskej ceste pomocou vašich fotografií.

1) Účastník sa zapája do fotosúťaže vyplnením formulára a zaslaním 1 až max. 3 fotografií, ktorých je autorom.
– súťažná fotografia sa musí vzťahovať k Barborskej ceste,
– fotografia musí mať svoj názov,
– autor fotografie môže do formulára napísať svoj zážitok z putovania po Barborskej ceste.

2) Autor fotografie zodpovedá za to, že k prihlásenej fotografii nie sú viazané práva tretej strany a že objekty na fotografiách nebudú vznášať žiadne požiadavky súvisiace s použitím fotografií.

3) Organizátor fotosúťaže Občianske združenie Banský región – Terra Montanae nebude na prípadné sťažnosti reflektovať.

4) Do súťaže sa nemôžu zapojiť členovia realizačného tímu Občianskeho združenia Banský región – Terra Montanae.

  1. miesto: Víkendový pobyt (ubytovanie s raňajkami) v penzióne St. Mária na Starých Horách.
  2. miesto: Permanentka na procedúry podľa vlastného výberu v kúpeľoch Sklené Teplice.
  3. miesto: Kniha „Krásy Banskobystrického kraja“ a DVD “Banícke piesne” od Starohorského baníckeho spevokolu HALIAR
  1. O víťazoch súťaže rozhodnú návštevníci portálu www.barborskacesta.com, prostredníctvom on-line hlasovania.
  2. Ocenené budú tri fotografie, ktoré získajú najväčší počet hlasov v rámci on-line hlasovania.
  3. Víťazi budú organizátorom fotosúťaže oslovení do 7 dní od ukončenia súťaže. Ceny si môžu vyzdvihnúť osobne alebo im budú po dohode doručené.
  4. Výhercovia musia najneskôr do 10 dní od oznámenia výhry potvrdiť autorstvo fotografie a kontaktné údaje, pokiaľ tak neurobia, ceny im nebudú udelené.
  5. Organizátor má právo tieto podmienky kedykoľvek zmeniť alebo doplniť a z vážnych dôvodov súťaž zrušiť. Napríklad z dôvodu vyššej moci, z dôvodu odstúpenia partnerov od súťaže alebo z dôvodov na základe vlastného uváženia. V takom prípade bude zrušenie oznámené na portáli www.barborskacesta.com.
  6. Prihlásením sa do súťaže autori súhlasia s verejným vystavením prihlásenej fotografie na portáli www.barborskacesta.com a zároveň vyjadrujú súhlas s použitím fotografií pre potreby tohto portálu.
  7. Organizátor má právo upraviť veľkosť fotografie na portáli.
Začiatok súťaže: 10. jún 2017

Zasielanie súťažných fotografií: 10. jún 2017 – 31. október 2017

Zverejňovanie súťažných fotografií na www stránke: priebežne, po doručení

Hlasovanie: on-line,  v dňoch  1.- 30.  november 2017

Vyhodnotenie súťaže, zverejnenie výsledkov a odovzdanie cien: do 15. decembra 2017

 
 

GALÉRIA SÚŤAŽNÝCH FOTOGRAFIÍ

Výsledky súťaže z minulého roka si môžete pozrieť ak kliknete na tento odkaz.