Význam tohto projektu sa spája s určitým trendom, ktorý v súčasnosti môžeme v cestovnom ruchu pozorovať. Kým napríklad pred 10 rokmi bolo trendom budovanie lyžiarskych stredísk a pobytové zájazdy, dnes vzniká hlavne pod tlakom uponáhľanej a stresujúcej doby potreba návratu k základom existencie človeka, k jednoduchosti, k prírode, k duchovnu.
V snahe uniknúť od každodenných starostí sa človek čoraz častejšie vyberá práve pešo (príp. na bicykli) na putovanie s cieľom spoznávania prostredia, ktoré ho obklopí. Preto ponúkame ideu Barborskej cesty: „Kráčaj za poznaním…“
Prostredníctvom Barborskej cesty návštevník kráča za tromi úrovňami poznania:

  1. Poznávanie prírody, návrat k nej, ako aj spoznávanie prírodných zaujímavostí a zvláštností.
  2. Poznávanie významných banských, kultúrnych, religióznych, historických a technických pamiatok na tomto území.
  3. Poznávanie seba samého, znovu načerpanie fyzických a duševných síl a aktívny oddych v prírode.

Barborská cesta vznikla spojením územia bývalých významných stredoslovenských banských miest. Zjednocujúcim symbolom projektu je svätá Barbora – patrónka baníkov. Zaujímavosťou je, že po vyznačení trasy Barborskej cesty na turistickej mape vznikla jej silueta – postava Barbory.
Postava má medenú korunu, ktorá symbolizuje medenú Banskú Bystricu, Španiu Dolinu a Staré Hory (v minulosti sa na týchto miestach ťažila a spracúvala meď). Zlatý kalich vystihuje zlatú Kremnicu (ťažba a spracovanie zlata v Kremnici a jej okolí) a strieborný meč predstavuje striebornú Banskú Štiavnicu a okolie (ťažba a spracovanie striebra). Využitím symbolov sv. Barbory – koruny, kalicha, meča a veže bol vytvorený symbol/značka ako jednotný a silný marketingový nástroj.