V stredu (7.12.2016) sme osobne odovzdali ceny víťazovi súťaže „Barborská cesta na fotografiách 2016“.

Víťazom súťaže je pani Blažena Sadloňová, ktorá ktorá v rámci on-line hlasovania vo fotosúťaži „Barborská cesta na fotografiách 2016“ získala 1. aj 2. miesto.

Tretiu cenu sme poslali poštou pánovi Jiřímu Zogatovi.
Obidvom výhercom srdečne gratulujeme.
Ďakujeme našim sponzorom, ktorí venovali ceny pre výhercov.
Ďakujeme tiež všetkým, ktorí sa zúčastnili na on-line hlasovaní.

S pani Sadloňovou sme spolu aj posedeli a podebatovali pri šálke dobrej kávy. Bolo to príjemné stretnutie nielen s pani Sadloňovou, ale aj s jej kamarátkami, ktoré s ňou prišli. Napriek svojmu dôchodkovému veku, sa všetky venujú rôznym koníčkom, medzi ktoré patrí aj turistika.

Na obrázkoch vidíme : obrázok vľavo – odovzdávanie 1 ceny (výherný poukaz), obrázok v prostriedku – odovzdávanie 2. ceny (DVD), obrázok vpravo – výherkyňa s prvou cenou

005 006 008