Využite mobilné telefóny pre navigáciu v teréne

Návod na použitie :

  1. nainštalujte si aplikáciu “BIKEMAP” na váš mobilný telefón.
  2. mobilným telefónom naskenujte niektorý z nižšie uvedených QR kódov
  3. zobrazte si trasu, ktorú ste si stiahli a odpojte sa od internetu
  4. zapnite si prijímanie údajov GPS na vašom telefóne a nechajte sa navigovať
  5. podkladové mapy v neplatenej verzii sú bez detailov. Ak chcete mapu off line v plnej kvalite, je potrebné zakúpiť si licenciu

Turistické trasy

z tabuľky nasnímajte do svojho mobilného telefónu QR pre zvolenú etapu

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5
Etapa 6 Etapa 7 Etapa 8 Etapa 9

Cyklotrasy

z tabuľky nasnímajte do svojho mobilného telefónu QR kód pre zvolenú etapu

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5
Etapa 6 Etapa 7 Etapa 8 Etapa 9