Občianske združenie Banský Región – Terra Montanae bolo založené 19. marca 2014 so sídlom v Kremnici.

Snahy o vytvorenie tzv. územia baníkov vznikali už dávnejšie, no myšlienka vytvoriť poznávaciu trasu sa prvýkrát začala realizovať v lete 2013.

Koncom novembra 2013 vytvorili autori projektu už aj partnerstvo so zahraničnou poznávaciu cestou Johannesweg v Hornom Rakúsku.

V realizačnom tíme dnes spolupracuje 8-členná pracovná skupina na čele s autorom projektu Jurajom Slašťanom.

“DEDIČSTVO NAŠICH OTCOV ZACHOVAJ NÁM, PANE.”

Občianske združenie Banský Región – Terra Montanae  (OZ BR-TM) je organizáciou, ktorej cieľom je rozvoj cestovného ruchu na území bývalých významných stredoslovenských banských miest. Snahou tohto združenia je propagovať toto územie pod spoločnou značkou a jednotnou identitou, ktorá charakterizuje toto významné územie.

V r. 2013-2015 aktívni členovia OZ BR-TM vytvorili poznávaciu trasu BARBORSKÁ CESTA. Ňou spojili najvýznamnejšie hodnoty baníctva a pozoruhodné miesta kultúrneho, historického, prírodného a religiózneho vývoja regiónu.

Členovia realizačného tímu:

  • Ing. Juraj Slašťan
  • RNDr. Mgr. Oľga Slobodníková, PhD.
  • Ing. Jaroslav Piroh, PhD.
  • Ing. Ján Piško
  • Vladimír Šalkovský
  • Ing. Jaroslav Stehlík
  • Mgr. Alžbeta Trgová
  • Ivan Čillík

Ambasádori Barborskej cesty:

Ambasádorom Barborskej cesty je známy slovenský herec Lukáš Latinák

 

Latinak1

Rakúsky ambasádor Barborskej cesty:

Rakúskym ambasádorom Barborskej cesty je Erich Kuri

Kuri1