Kostol zasvätený sv. Jakubovi, patrónovi pútnikov, v mestskej časti Jakub v Banskej Bystrici sa nachádza na trase 1. etapy Barborskej cesty smerujúcej z B. Bystrice do Starých Hôr.
A práve k tomuto kostolu vedie aj značka Barborskej cesty – čierna veža na žltom podklade. Vieme, že sa tu zastavíte aj vy. Exteriér kostola máte ako na dlani. Ak sa dostanete do vnútra, budete obdivovať úžasný interiér a v modlitbe či rozjímaní načerpáte nové sily, aby ste na Barborskej ceste i vo vašej životnej púti mohli pokračovať ďalej.
Viac o tomto pozoruhodnom kostolíku sa dočítate, keď si kliknete na tento odkaz …