Dňa 19. januára 2015 odvysielalo internetové rádio “Slovenský vysielač” reláciu o projekte “Barborská cesta”.