Dňa 2. februára 2016 v Ľudovej škole prof. Jozefa Mistríka v Španej Doline si žiaci zo ZŠ Trieda SNP 20 v Banskej Bystrici pripomenuli 95. výročie narodenia významného slovenského jazykovedca profesora Jozefa Mistríka, rodáka zo Španej Doliny.

V rámci vyučovania sa dozvedeli aj o Barborskej ceste, jej symboloch, legende o sv. Barbore, o 29. zastaveniach, ako aj a o možnosti zbierať pečiatky do bedekra.

Barborská cesta ich zaujala natoľko, že na výkresy nakreslili symbol Barborskej cesty – vežu, pôvodné banícke domčeky, banícke kladivká a ďalšie zaujímavé motívy.

Na drevené tabuľky napísali privítanie pre ďalších žiakov, ktorí do tejto pozoruhodnej historickej školy prídu na budúce. A na tabuľkách zbadáte aj Barborskú cestu.