foto 1 – Príroda

Hory …

foto 2 – Jeseň

Jesenná cesta do neznáma

foto 3 – názov

Text k fotografii v rizsahu do 250 znakov, vrátane medzier