Pri príležitosti ukončenia sezóny na Barborskej ceste a dňa sv. Barbory sa 1. decembra 2016 v Cikkerovej sieni v Banskej Bystrici konal workshop. Organizátormi sme boli aj my – Občianske združenie Banský región – Terra Montanae, Mesto Banská Bystrica a Oblastná organizácia cestovného ruchu Stredné Slovensko.

Pozvanie prijali predstavitelia Mesta Banská Bystrica, Kremnica, OOCR Stredné Slovensko, BBSK, starostky a starostovia, turisti, ktorí prešli Barborskú cestu ako aj priaznivci a podporovatelia Barborskej cesty.

Prítomným sa v úvode prihovoril výkonný riaditeľ OOCR SS Jiří Pěč. Hovoril o entuziazme zainteresovaných ľudí, ktorí pracujú na Barborskej ceste, spomenul príklady vzájomnej spolupráce medzi OOCR SS a Barborskou cestou a zaželal jej veľa ďalších úspešných aktivít ako aj podporovateľov.

Predseda OZ BR-TM Juraj Slašťan zhodnotil 2. sezónu na Barborskej ceste z hľadiska návštevnosti ako úspešnú. Analýzu návštevnosti doplnil aj grafmi a obrázkami. Zároveň vyhodnotil informácie z dotazníkov od turistov, ktorí prešli BC a tieto informácie sú pre nás významnou spätnou väzbou. V závere svojej prezentácie hovoril o aktivitách, ktoré sme počas r. 2016 urobili.

Oľga Slobodníková odprezentovala poznatky zo „Študijno-poznávacej cesty Johannesweg“ a potom sa zamerala na 2. sezónu na Barborskej ceste z hľadiska turistov, ktorí prichádzajú do Informačného centra v Banskej Bystrici. Konštatovala, že je veľmi dobrá vzájomná spolupráca medzi Mestom Banská Bystrica, IC a OZ BR-TM.

Tri konkrétne príklady z európskych krajín, kde úspešne fungujú produkty cestovného ruchu zamerané na baníctvo predstavila Ľudmila Elexová z EF UMB. Realizačný tím Barborskej cesty vie, aký veľký potenciál má Barborská cesta, ktorá sa môže stať pozoruhodnou kultúrnou trasou európskeho významu, keďže v sebe má obrovský banícky, prírodný, historický, religiózny i kultúrny potenciál, predovšetkým s výnimočným baníctvom v tomto regióne, čo uviedla aj Ľudmila Elexová v rámci svojej prezentácie.

V ďalšej prezentácii Ján Piško a Katarína Lucinkiewiczová hovorili o Historickej ľudovej škole v Španej Doline ako o vzácnom kamienku na Barborskej ceste. Premietli fotografie z vyučovania a prezentovali dojmy detí, ktoré počas jedného vyučovacieho dňa v takejto netradičnej škole zažijú veľa pozoruhodných a nevšedných zážitkov, čím sa pre ne vyučovanie stáva zaujímavejšie a pútavejšie.

Do diskusie sa zapojili viacerí hostia, ktorí osobne prešli Barborskú cestu a uviedli svoje pozitívne skúsenosti a zážitky, ako aj nápady na zlepšenie značenia a skvalitnenie služieb v rámci ubytovacích, stravovacích i doplnkových služieb. Tiež odzneli návrhy na ďalšiu vzájomnú spoluprácu.

Na záver sa Juraj Slašťan poďakoval všetkým organizátorom workshopu, prítomným i všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispievajú k tomu, že Barborská cesta sa úspešne rozvíja.

A tešíme sa na ďalšie stretnutie

Fotogalériu si môžete pozrieť ak kliknete na tento odkaz